С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

Агрономия факультеті

Егіншілік және өсімдік шаруашылығы кафедрасы

5В080100 «Агрономия« мамандығы

 

Бекітемін

Кафедра меңгерушісі

___________Б.О.Амантаев

«24» қараша 2016 ж.

 

Студент Жумадулла Жамбыл Досанұлы

 

Дипломдық жұмысты орындауға

ТАПСЫРМА

Жұмыстың тақырыбы:Ақмола облысы,Целиноград ауданы жағдайында қиярды көшетпен өсіру технологиясы.

Университет бойынша 2016ж. «24» қараша № 1685С бұйрығымен бекітілген.

Студенттермен дайындалған дипломдық жұмысты тапсыру мерзімі 20 сәуір 2017 жыл.

Дипломдық жұмысты орындауға бастапқы деректер шаруашылық туралы мәліметтер, шаруашылықтың 2015-2016 жылғы өндірістік қызметінің есептері.

Дипломдық жұмыста зерттелетін мәселелердің тізімі немесе мазмұны

Кіріспе

1. Әдебиетке шолу

2. Негізгі бөлім

3. Зерттеу нәтижелері. Аймақтың климаты,шарушылық орналасқан жердің топырақтары

3.1 Қиярды көшетпен отырғызу технологиясы

3.2 Қиярды күтіп баптау жұмыстары

3.3 Өнімнің қалыптасуы

3.4 Қияр дақылының биометриялық көрсеткіштер

3.5 Өнімді жинау

4. Экономикалық тиімділік

5. Еңбек қорғау

6. Қоршаған ортаны қорғау

Қорытынды

 

Ұсынылған негізгі әдебиеттер

1. Ысқақов М.Ә. «Көкөніс шаруашылығы практикумы», Астана 2014

2. Өтешқалиев А.Ө «Көкөніс өсіру технологиясы» Алматы 2008(192бет)

3. Шепетков Н.Г., Ысқақов М.Ә. «Жеміс көкөніс шаруашылығы», Алматы 2011

4. Г.Т. Каплина «Рассадные овощные культуры»

5. Н.Г. Щепетков., М.А. Искаков. «Учебно- методический комплекс дисциплин», Астана 2012

6. Н.Г Щепетков «Научные основы высокой продуктивности овощных культур» , Астана 2013

 

Дипломдық жұмыс тауарлары бойынша кеңесшілер (оларға байланысты бөлімдер атаулары көрсетілуімен):

 

Бөлім, тарау

 

Кеңесші

Бақылау

мерзімі

Қолы

Кіріспе

Н.Ж.Жанбыршина

12.01.2017

 

1.Әдебиетке шолу

Н.Ж.Жанбыршина

15.01.2017

 

2.Негізгі бөлім

Н.Ж.Жанбыршина

10.02.2017

 

3.Зерттеу нәтижелері

Н.Ж.Жанбыршина

24.02.2017

 

4.Зерттеудің экономикалық тиімділігі

Г.К.Нарбаева

 

16.03.2017

 

5.Еңбек қорғау

Н.Ж.Жанбыршина

27.03.2017

 

6.Қоршаған ортаны қорғау

Н.Ж.Жанбыршина

06.04.2017

 

Қорытынды

Н.Ж.Жанбыршина

17.04.2017

 

Бақылау нормасы

Б.Ө.Амантаев

20.04.2017

 

 

Тапсырма берілген күн 24.11.2016

Дипломдық жұмыс жетекшісі _________ Жанбыршина Н.Ж

Тапсырманы орындауға қабылданған студент _________ Жумадулла Ж.Д