Екзаменаційні питання з фізіології людини

 

1. Предмет фізіології. Визначення. Складові частини. Зв’язок з іншими науками.

2. Коротка історія фізіології. Виникнення фізіології. Відокремлення фізіології. Перші фізіологічні школи у світі й Україні.

3. Основні поняття фізіології – система, регуляція, збудливість.

4. Біоелектричні явища. Клітина як одиниця фізіологічних процесів обміну. Мембранний потенціал спокою. Потенціал дії.

5. Зміни збудливості клітин під час збудження. Поширення потенціалу дії.

6. Закони подразнення клітин електричним струмом.

7. Рефлекторна діяльність нервової системи. Рефлекс як основна форма діяльності ЦНС. Класифікація рефлексів.

8. Рефлекторна дуга, її складові частини.

9. Нервові центри, їх властивості.

10. Координація рефлекторної діяльності.

11. Нейрон – структурна і функціональна одиниця нервової системи. Функції та основні етапи еволюції нервової системи. Будова і функції нейронів.

12. Класифікація нейронів.

13. Функції нейроглії.

14. Нервові волокна. Будова і функції нервових волокон.

15. Закони проведення збудження нервовими волокнами.

16. Аксонний транспорт.

17. Фізіологія синапсів. Класифікація синапсів.

18. Будова хімічних синапсів. Механізм передачі збудження через хімічні синапси.

19. Постсинаптичне гальмування. Пресинаптичне гальмування.

20. Медіатори.

21. Електричні синапси.

22. Функції спинного мозку. Будова спинного мозку.

23. Рефлекторна діяльність спинного мозку.

24. Провідникова функція спинного мозку.

25. Функції заднього мозку. Ядра заднього мозку.

26. Ретикулярна формація заднього мозку.

27. Вестибулярні рефлекси заднього мозку.

28. Функції середнього мозку. Загальний план будови середнього мозку.

29. Функції ядер середнього мозку.

30. Функції проміжного мозку. Загальний план будови проміжного мозку.

31. Функції таламуса.

32. Гіпоталамо-гіпофізарна система.

33. Регуляція вегетативних функцій гіпоталамусом.

34. Базальні ганглії. Будова базальних гангліїв, їх зв’язки.

35. Функції базальних гангліїв. Основні прояви уражень базальних гангліїв.

36. Роль кори великих півкуль в інтеграції поведінки організму. Морфо-функціональна організація кори.

37. Функції неокортекса. Сенсорні, моторні, асоціативні зони кори.

38. Електричні явища у корі. Електроенцефалографічні ритми в залежності від стану організму.

39. Закономірності умовно-рефлекторної діяльності кори. Загальні ознаки умовних рефлексів.

40. Класифікація умовних рефлексів.

41. Умови вироблення умовних рефлексів.

42. Механізм замикання тимчасових зв’язків.

43. Гальмування умовних рефлексів.

44. Фізіологічні механізми пам’яті. Форми і загальна характеристика пам’яті.

45. Механізми короткочасної пам’яті. Мезанізми довготривалої пам’яті. Порушення пам’яті.

46. Фізіологія сну. Поняття про сон. Значення сну.

47. Стадії сну. Сон і сновидіння.

48. Сучасні уявлення про природу сну. Порушення сну. Патологічний сон та інші види сну.

49. Онтогенез вищої нервової діяльності людини.

50. Фізіологія крові. Функції крові. Об’єм крові.

51. Фізико-хімічні властивості крові. Осмотичний тиск, в’язкість, рН крові.

52. Функції еритроцитів. Еритропоез. Фізіологічний та патологічний гемоліз. Сполуки гемоглобіну. Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ).

53. Функції лейкоцитів. Види лейкоцитів, лейкоцитарна формула.

54. Захисні функції крові. Клітинний та гуморальний, специфічний та неспецифічний імунітет, їх основні механізми.

54. Групи крові. Резус-фактор та резус-конфлікт.

55. Фізіологія серця. Властивості міокарда.

56. Регуляція діяльності серця.

57. Фізіологія системи дихання. Механізм вдиху і видиху. Значення плеврального тиску в диханні.

58. Функції сурфактантів.

59. Закономірності газообміну в легенях і тканинах.

60. Регуляція дихання.

61. Фізіологія травлення. Травлення у порожнині рота та шлунку. Травлення в дванадцятипалій кишці. Ферменти підшлункового соку.

62. Регуляція панкреатичної секреції. Фази секреції.

63. Печінка, її функції. Значення жовчі.

64. Травлення в тонкій кишці. Функції кишкового соку.

65. Травлення в товстій кишці. Значення мікрофлори.

66. Всмоктування поживних речовин. Механізми всмоктування у травному каналі.

67. Всмоктування води й мінеральних солей.

68. Всмоктування вуглеводів.

69. Всмоктування білків.

70. Всмоктування жирів.

71. Фізіологія виділення. Морфо-функціональна характеристика нирок.

72. Механізм утворення сечі.

73. Регуляція сечоутворення.

74. Сечовиділення та сечовипускання.

75. Функції ендокринних залоз. Гормони, їх властивості.

76. Механізм дії гормонів.

77. Функції епіфіза. Ефекти мелатоніну.

78. Функції гіпофіза. Гормони передньої, середньої та задньої часток гіпофіза і їх ефекти. Основні прояви гіпер- та гіпофункції гіпофіза.

79. Функції щитовидної залози. Ефекти тиреоїдних гормонів. Основні прояви гіпо- та гіперфункції щитовидної залози.

80. Функція прищитовидних залоз. Ефекти паратгормону. Роль кальцію в організмі.

81. Функції ендокринної частини підшлункової залози. Ефекти інсуліну і глюкагону. Значення рівня глюкози у крові. Прояв інсулінової недостатності.

82. Функції надниркових залоз. Гормони кори наднирників. Ефекти глюкокортикоїдів, мінералокортикоїдів та статевих гормонів.

83. Гормони мозкового шару наднирників. Ефекти катехоламінів.

84. Функції статевих залоз. Чоловічі та жіночі статеві гормони, їх ефекти.

85. Фізіологія обміну речовин та енергії. Основний обмін.

86. Загальний обмін. Специфічно динамічна дія їжі. Вплив температури. Обмін енергії під час трудової діяльності.

87. Регуляція обміну енергії. Методи дослідження енергетичного обміну. Вікові й статеві особливості основного обміну.

88. Харчування. Значення, потреба, джерела та обмін білків, вуглеводів та жирів.

89. Регуляція обміну речовин.

90. Принципи складання харчового раціону.

91. Спрага, голод, насичення.

92. Регуляція харчової поведінки.

93. Фізіологія терморегуляції. Шкіра і терморегуляція. Секреція поту. Участь шкіри в обміні тепла.

94. Поняття пойкілотермії й гомойотермії. Температурні оболонки і ядро.

95. Механізми терморегуляції. Теплопродукція й тепловіддача, їх механізми.

96. Система терморегуляції. Поведінкові, безумовнорефлекторні та гуморальні механізми. Роль різних типів м’язових скорочень та перерозподілу кровотоку.

97. Терморецептори. Периферичні й центральні, теплові й холодові.

98. Центр терморегуляції. Зміни його діяльності за умов зниження та підвищення температури середовища.